بزرگ‌ترین نقاشی دیواری (گرافیتی) اروپا که به اندازه ۴ زمین فوتبال وسعت دارد، در پاریس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یورونیوز، بزرگ‌ترین نقاشی دیواری(گرافیتی) اروپا اثری هنری از «الا و پیتر» است که روی بام یک ساختمان  در جنوب غربی پاریس خلق شده است.

این نقاشی که در وسعتی به اندازه حدود ۲.۵ هکتار خلق شده است، رکورد قبلی که در اختیار خود «الا و پیتر» بود، برای بزرگ‌ترین نقاشی دیواری در اروپا شکست. این نقاشی تنها از بام ساختمان‌های بلند اطراف و یا از داخل هواپیما قابل مشاهده است.

این نقاشی عظیم دیواری پیرزنی را به تصویر کشیده که در حال نگریستن اندیشناک و محزون است و به جاده‌ کمربندی تکیه داده است.

خلق این اثر ۱۰ روز به طول انجامیده و چند صد لیتر که بیشتر به صورت دستی پاشیده شده در آن بکار رفته است.

نقاشی دیواری پیرزن اندوهگین با همکاری موسسه «آرت اِن ویل» و «ویپاریس» کمپانی که این مکان را در اختیار این پروژه قرار داده و به عنوان بخشی از پروژه مدرن سازی شهر پاریس، خلق شده است.

متاسفانه این اثر هنری تقدیر عمری کوتاه برایش رقم خورده است، چراکه این ساختمان در سال ۲۰۲۲ تخریب خواهد شد.